Podating tumblr com orange county california dating services

posted by | Leave a comment

Več informacij Učinkovita poraba virov je tudi bistveni del programa Evropa 2020, strategije Evropske unije za pametno in trajnostno gospodarstvo, ki bo vključilo vse nacije EU.

Na ravni EU so sprožene številne pobude, ki prispevajo k cilju te politike, tudi na področjih prevoza in energetike.

Predlagane metodologije naj bi prispevale k tržni prepoznavnosti izdelkov, ki so najbolj okolju prijazni in proizvedeni na podlagi učinkovite rabe virov.

Več informacij EU bo še naprej spodbujala proizvodne tehnologije in izdelke, ki temeljijo na učinkoviti rabi virov. Zdaj se za prevoz nameni 73 % skupne količine nafte, ki se porabi v Evropi, po najnovejših ocenah pa naj bi se število osebnih vozil v naslednjih 20 letih podvojilo.

Te okoliščine so za številne Evropejce samoumevne, vendar naravne vire dejansko porabljamo hitreje, kot se ti obnavljajo.

Svet postaja vse bogatejši, zato je povsem razumljivo, da tudi ljudje v drugih regijah pričakujejo podobno visoko kakovost življenja. Poleg tega je cilj, na podlagi katerega bi se kljub manjšemu obsegu uporabe surovin ustvarilo več ter zmanjšal naš vpliv na okolje z inovacijami in poslovnimi modeli za učinkovito porabo virov in optimalno ravnanje z odpadki kot virom, uresničljiv.

Sistem je energetsko učinkovit in uporablja obnovljivo energijo, kolikor je mogoče, ter s tem zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

V zelenem gospodarstvu se bodo morali proizvajalci posloviti od pristopa „vzemi–naredi–zavrzi“.

Več informacij Cilj Okvirne direktive o vodah in Evropskega informacijskega sistema za vode (WISE) je prispevati k varstvu vodnih sistemov pred okoljsko škodo. Več informacij Program Modri vodni odtis 2012 je podlaga za boljše izvajanje obstoječe zakonodaje v zvezi z vodo in boljše vključevanje nadaljnjih politik.

cilj, ki naj bi se dosegel v sredini tega stoletja.

V tej trajnostni prihodnosti se v inovativnem in krožnem gospodarstvu, v katerem se ničesar ne zavrže in se naravni viri upravljajo na način, ki spodbuja prilagodljivost družbe, oblikuje ugodno in zdravo okolje.

Cilj strategije za biotsko raznovrstnost je ustaviti to upadanje.

Do leta 2050 bosta biotska raznovrstnost v EU in njena pomembnost za ekosistem – naravni kapital – zaščiteni, ovrednoteni in ustrezno obnovljeni.

Leave a Reply

 1. dating philadelphia pa 24-Apr-2017 02:51

  Recent in 2016 his album released named ' Right On the Money' and he also appeared in television series as well.

 2. how to stop powerdvd updating 03-Sep-2016 08:53

  Of course, the data may also reflect more early social networking behavior than the way that people use the sites today.

 3. Portal chat greek sex 12-Aug-2017 15:30

  In celebration of the God of War franchise's tenth anniversary, a remastered version of God of War III, titled God of War III Remastered, was released on the Play Station 4 on July 14, 2015.

 4. Free adult dating dubai 15-Nov-2017 14:39

  I still feel anxious when I reject a woman's online invitation, or when a woman rejects mine.

 5. Pornoweb cam free 07-Sep-2016 20:34

  The scenes are all-but certain to document the direct aftermath of Sam's scenes filmed near Palm Beach on Tuesday.

 6. the art of dating 21-Feb-2017 14:12

  We're not just here to help you meet compatible singles.

Remdom video chatnude girl