Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas Free online sex chatting for m boys only

posted by | Leave a comment

Dalawang pangunahing pananaw o teorya ang makapagpapaliwanag hinggil sa paglitaw ng mga sinaunang tao sa kapuluan.

Una, ang daloy ng wikang Austronesyano ay maaaring nagmula sa Formosa at Timog Tsina noong 5000 BK, tumawid sa hilaga ng Pilipinas, at bumaba pa-silangan tungong kalapit na mga bansa.

Maghahari ang Amerika sa Pilipinas ngunit hahadlangan panandali ng pagdating ng bagong mananakop na Hapones.

Lilitaw ang mga ideolologong gaya ng Hukbalahap at Partido Komunista ng Pilipinas na bagaman manlulupaypay noong panahon ng administrasyon ni Pang. Halos dalawampung taon ang pamamayagpag ng naging diktador na Pang. Sisiklab ang protesta sa buong Pilipinas, at mapipilitang tumawag ng halalan ang pangulo.

Ang mga unang naitalang kasaysayan ng Pilipinas ay malimit isinulat alinsunod sa pananaw ng banyagang eksplorador, frayle, politiko, kawal, akademiko, negosyante, antropologo, artista, guro, at panitikero.

Iba't iba ang interpretasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, mulang pagbasa ng mga tekstong sinulat ng Espanyol hanggang paggamit ng mga tekstong gaya ng epiko, dula, kuwento, mito, at iba pa.

Isang kapuluan na bansa ang Repúbliká ng̃ Pilipinas, na kilala rin bilang Pilipinas.

Binubuo ang bansa ng higit-kumulang na pitong libo, isang daan at pitong (7,107) mga pulo.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-18pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-18pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-44pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-8

Angkop na angkop ang naturang klima para sa pagsasaka, paghahayupan, pagbubuo ng industriya, at kahit sa paglalakbay.

Bago pa man dumaong ang mga mananakop na Europeo sa dalampasigan ng kapuluan, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga karatig-bansang gaya ng Tsina at Timog-Silangang Asya.

Marunong nang sumulat at bumasa ang mga katutubo, ayon sa kronika ng mga Espanyol, at may katutubong alpabetong Baybayin.

Mahalaga sa mga sinaunang Pilipino ang konsepto ng “bayan” o “ili” o “banwa,” ayon sa pag-aaral ni Zeus Salazar.

“Ili” ang umukit ng “payyo” [rice terraces] sa Kordilyera, “bayan” ang bumangon sa hirap at kalamidad, “banwa” ang nagtaboy sa mga banyaga, at “sultanato” ang bahagi ng malawakang pagkilos hinggil sa pagtatamo ng kabansaan at ng mga pag-aaklas mula tangway ng Malaysia upang biguin ang mga Europeong mananakop na kulimbatin ang likas-yaman ng Mindanao at palaganapin ang Kristiyanismo sa buong Asya.

Leave a Reply

Remdom video chatnude girl